Adatkezelési szabályzat

Azzal, hogy belép a www.utravalok.hu honlap valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

Az utravalok.hu honlapon (továbbiakban “weboldal”) található tartalom a weboldal tulajdonosának szellemi tulajdona.

A weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

  1. a) nem módosítja érdemben az eredeti információt,
  2. b) a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A tulajdonos, a fenti esetet kivéve fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet stb.) feldolgozása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, a tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kára megtérítését.

A honlap hírlevelére történő feliratkozás során megadott e-mail címet a tulajdonos informálás céljából felhasználjak, de harmadik fél részére nem adja ki.

A tulajdonos pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.